Impressum

Aanbieder en inhoudsverantwoordelijk:

Ants Technology & Consulting BV
Blauwwater 17
5951 DB Belfeld (NL)
Telefoon:         +31(0)77 7676276
E-Mail:             [email protected]

Vertegenwoordiger van de directie:      Norbert Rozemeijer

Handelsregisternummer (KvK):             81174756

Handelsregisterplaats:                          Venlo (NL)

BTW nummer:                                      NL8619.69.625.B01


Eigendoms- en auteursrecht

Copyright 2010 Ants Technology & Consulting BV, Belfeld. Alle Rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluid, video en animatiebestanden, evenals de bewerkingen vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendommen. Het is uitsluitend toegestaan om deze in redactionele verslaggeving te gebruiken. Ze mogen noch voor handelsdoeleinden, publicatie of doorgifte gekopieerd, veranderd of ingezet worden op andere websites. Afbeeldingen, teksten en andere informatie die Ants Technology & Consulting BV van derden ter beschikking heeft gekregen zijn eveneens onderhevig aan deze auteursrechten.


Ontheffing van aansprakelijkheid

De informatie op deze internetpagina's stelt Ants Technology & Consulting BV zonder enige garantie of andere vergelijkbare wijze ter beschikking. Er wordt in ieder geval geen stilzwijgende verbintenis of garantie gegeven m.b.t. de staat, verkoopbaarheid of geschiktheid voor bepaalde doeleinden of dat er geen inbreuk gemaakt wordt op wetten, regels of patenten. Ook als u er van uit gaat dat de van ons verkregen informatie correct zijn, mag u er nooit van uit gaan dat deze toch nog fouten of onnauwkeurigheden bevatten. We wijzen er dan ook nadrukkelijk op dat de beschreven en afgebeelde producten soms niet overeenstemmen met de feitelijke producten. Voorschriften over wettelijke, gerechtelijke en belastingvoorschriften hebben altijd enkel en alleen betrekking op Nederland.

Op onze internetpagina's bevinden zich ook links naar andere websites op het internet. We willen er op wijzen, dat wij geen invloed hebben op de invulling en inhoud van die websites waar mee gelinkt wordt. We zijn dan ook niet aansprakelijk voor de betreffende actualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de op die websites getoonde informatie. Deze website is continue onderhevig aan veranderingen en verbeteringen om de geboden informatie en functionaliteit te actualiseren en uit te breiden. Ants Technology & Consulting BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, inclusief gederfde winst, die door het gebruik van de informatie of functionaliteit van deze website in verbinding kan worden gebracht.